ثبت نام مربیان | جدید

فرم ثبت مشخصات فردی آکادمی مربیان ایران

این فرم تنها در جهت شناسایی تمامی مربیان ایران فعال در رشته های فوتبال و فوتسال ( تمام شاخه ها ) میباشد ، توجه داشته باشید اطلاع رسانی آکادمی مربیان از طریق مشخصات ثبت شما در همین فرم صورت خواهد پذیرفت !
  • لطفا مشخصات خود را به صورت ( فارسی ) با دقت وارد نمایید !
  • لطفا شماره موبایل اصلی خود را با نهایت دقت وارد نمایید ، توجه داشته باشید اطلاع رسانی آکادمی مربیان ایران از طریق شماره همراه شما خواهد بود !
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .