سامانه ثبت فرم ارزیابی مربیان خراسان رضوی

کمیته آموزش هیئت فوتبال خراسان رضوی در نظر دارد تمامی مربیان این استان را در تمامی رده ها تحت نظارت داشته باشد . لذا والدین محترم بازیکنان و یا بازیکنان رده پایه تا بزرگسال در صورت مشاهده هر گونه نکات مثبت و یا منفی مربیان که چشمگیر بوده و قابل ذکر است را میتوانند از طریق سامانه زیر به اطلاع کمیته آموزش مربیان هیات فوتبال خراسان رضوی برسانند . قطعا نظردهی شما در ارتباط با مربیان در عملکرد ما و انتخاب مربیان برتر و یا گزارش عملکرد انضباطی مربیان به کمیته انضباطی هیات فوتبال تاثیر بسزایی خواهد داشت …

 • اگر تمایلی به فاش شدن مشخصات فردی خود ندارید میتوانید از نام مستعار استفاده کنید !
 • میزان تحصیلات خود را مشخص کنید و توجه داشته باشید میزان سواد شما در سطح بندی فرم ثبت شده تاثیری نخواهد داشت !
 • لطفا سن دقیق خود را با درج تاریخ تولد مشخص نمایید !
  نسبت خود را با شخصی که مورد ارزیابی قرار میدهید مشخص نمایید !
 • لطفا مشخصات مربی که مورد ارزیابی قرار داده اید به طور کامل درج نمایید !
  لطفا رشته ورزشی که مربی ارزیابی شده در آن فعالیت دارد را مشخص نمایید !
 • لطفا رده سنی که مربی ارزیابی شده در آن فعالیت دارد را با دقت مشخص نمایید !
  لطفا موردی که میخواهید مربی را در آن ارزیابی نمایید مشخص کنید !
 • لطفا تمامی موادری که شامل ارزیابی شما از مربی مذکور میگردد را به طور واضح ذکر نمایید !
 • لطفا اگر از فیلتر شکن استفاده مینمایید آن را خاموش کنید و بروی گزینه من ربات نیستم کلیک نمایید چنانچه از شما با تصویر سوالاتی شد به آن پاسخ دهید تا فرم شما به طور صحیح ثبت گردد !